Основни дейности, профилактика
и други помощи
амбулаторни и домашни прегледи
издаване на документи
профилактика
превръзки
манипулации

Специализирани дейности
дерматовенерология
акушерство и генекология
офталмология
ото - рино - ларингология
хирургия
клинична лаборатория
физиотерапия и рехабилитация
рентгенов кабинет
кардиология
гастроентерология
вътрешни болести
ендокринология
невролгия
нефролгия
ортопедия и травматология
педиатрия
психиатрия
пулмология и фтизиатрия
урология