ЗА ПРОВЕРКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
МОЛЯ НАТИСНЕТЕ ТУК


"Диагностично Консултативен Център 18 - София" ЕООД е наследник на 18та поликлиника, която е открита през 1994 г. Както преди, така и след преобразуването и през 2000 г. в ДКЦ 18, осигурява професионално медицинско обслужване. Високата квалификация и опитът и на лекарите, работещи в ДКЦ 18 - София, съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.

Операторът на информационната система и медия по смисъла на чл.43а , ал.2 от Наредба № 2 на КФН „Сервиз финансови пазари“ ЕООД , ЕИК 131455253 е публикувала информация на основание §1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК за ДКЦ 18 ЕООД.
Информация може да бъде видяна на този линк

ДКЦ 18 - София има трайни насоки на работа в областта на социално значимите заболявания: сърдечно-съдови, психиатрични, онкологични, ендокринологчини, алергологични.

ДКЦ 18 - София осигурява пълен набор от медицински услуги, сред които:

Профилактични прегледи, изработване на индивидуални програми за педпазване от заболявания;
Алергологична диагностика, тестуване, консултации, лечение;
Диагностика и лечение на заболявания сърдечно-съдовата система;
Психологични услуги - индивидуална, семейна, детска психотерапия, семейни консултации и семейно планиране;
Експресни параклинични, микробиологични, серологични изследвания, ЕКГ, ехографии, велоергометрии, и други изследвания;
Физиотерапия, рехабилитация, солариум;

С оглед бързото нарастване на онкологичните заболявания в
ДКЦ 18 - София има изграден мамологичен център, оборудван с медицинска техника, позволяваща адекватна профилактична дейност.

През 2001г. беше открит и Диабетен център за профилактика и промоция на здравето на болни от диабет.

Вашето здраве е нашата грижа - доверете ни се!

Д-р Ивайло Бориславов Попов
Управител