Неврологични кабинети

Д-р Нина Стоянова - Невролог
Код на специалност 10
Тел .02/847-03-21 вътр.124
Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания.
В кабинета се извършва ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ

График на кабинета - Ет.3, кабинет 302

Четни Понеделник до петък
11:30 - 12:00 Домашни прегледи
12.00-12.30 Н Л К К
12:30 - 19:30 Амбулаторни прегледи

Нечетни Понеделник до петък
07:30 - 12:00 Амбулаторни прегледи
12:00 - 12:30 Н Л К К
12:30 - 14:30 О Л К К
14:30 - 15:30 Домашни прегледиД-р Юли Деспотов - Невролог
Код на специалност 10
Тел .02/847-03-21 вътр.132
Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания.

ГРАФИК НА КАБИНЕТА - Ет. 3, кабинет 306
Четни Понеделник до петък
07:30 - 12:00 Амбулаторни прегледи
12:00 - 12:30 Н Л К К
12:30 - 14:30 О Л К К
14:30 - 15:30 Домашни прегледи

Нечетни Понеделник до петък
11:30 - 12:00 Домашни прегледи
12.00-12.30 Н Л К К
12:30 - 19:30 Амбулаторни прегледи


Д-р Георги Гуторанов - Невролог
Код на специалност 10
Тел .02/847-03-21 вътр.127
Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания.

ГРАФИК НА КАБИНЕТА - Ет. 3, кабинет 305

Понеделник до четвъртък
08:00 - 11:30 Амбулаторни прегледи
11:30 - 12:00 Домашни прегледи
12:00 - 12:30 Н Л К К