Гастроентерологичен кабинет


Д-р Георги Трифонов - Гастроентеролог
Код на специалност 01
Тел .02/847-03-21 вътр.130
Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания В кабинета се извършват ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ Езофагогастродуоденоскопия Фиброколоноскопия

ГРАФИК НА КАБИНЕТА, Ет. 1, кабинет 108
Вторник  
15:30 - 16:00 Домашни посещения
16:00 - 19:30 Амбулаторни прегледи

Четвъртък  
15:30 - 16:00 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
16:00 - 19:30 Амбулаторни прегледи