Вътрешни болести

Д-р Юлий Белев
Специалност- Вътрешни болести
Код на специалност 06
Ет 1 каб 103
Тел .02/847-03-21 вътр.151

Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания. В кабинета се извършва. Експертиза на временната нетрудоспособност

График на кабинета - Ет. 1, каб. 103

Понеделник 07.30-12.30 Амбулатория
12.30-14.30 ЛКК
14.30-15.30 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
Вторник 07.30-12.30
14.30-15.30
Амбулатория
12.30-14.30 ЛКК
Сряда 07.30-12.30
14.30-15.30
Амбулатория
12.30-14.30 ЛКК
Четвъртък 07.30-12.30
14.30-15.30
Амбулатория
12.30-14.30 ЛКК
Петък 07.30-12.30 Амбулатория
12.30-14.30 ЛКК
14.30-15.30 Домашни прегледи