Кабинет очни болести

Д-р Ирена Мъжлекова - очни болести
Код на специалност 15
Тел .02/847-03-21 вътр.115
Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания.

ГРАФИК НА КАБИНЕТА - Ет. 2, кабинет 202

Вторник
15.30-19.30 Амбулаторни прегледи

Сряда
07.30-12.30 Амбулаторни прегледи

Д-р Наталия Танева
Код на специалност 15
Тел .02/847-03-21 вътр.115
Прегледи по НЗОК,платени прегледи и изследвания.

ГРАФИК НА КАБИНЕТА - Ет. 2, кабинет 202

Понеделник и сряда
11.30-12.30 Домашни прегледи
12.30-19.30 Амбулаторни прегледи

Вторник, четвъртък и петък
07.30 - 15.30 Амбулаторни прегледи