АГ кабинети и специалисти


Д-р Марина Джунова - Акушер-Гинеколог
Код на специалност 01
Тел. 02 / 847-03-21, вътр.126
Прегледи по НЗОК, платени прегледи и изследвания.
ГРАФИК НА КАБИНЕТА, Ет. 3, Kабинет 303
Четни - от понеделник до четвъртък
11:30 - 12:30 Домашни прегледи
12:30 - 13:00 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
13:00 - 16:00
17:30 - 19:30
Амбулаторни прегледи
16:00 - 17:30 Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

Нечетни - от понеделник до четвъртък
07:30 - 08:30 Домашни прегледи
08:30 - 09:00 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
09:00 - 14:00
Амбулаторни прегледи
14:00 - 15:30 Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

Всеки петък
07:30 - 08:30 Домашни прегледи
08:30 - 09:00 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
09:00 - 12:30 Амбулаторни прегледи
12:30 - 14:30 ЛКК
14:30 - 15:30 Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

Д-р Емил Вълчанов - Акушер-Гинеколог
Код на специалност 01
Тел .02 / 847-03-21, вътр.120
Прегледи по НЗОК, платени прегледи и изследвания.
ГРАФИК НА КАБИНЕТА, Ет. 3, Kабинет 307

Четни - вторник и петък
07:30 - 08:30 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
08:30 - 11:00 Амбулаторни прегледи
11:00 - 12:30
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”
12:30 - 13:00
Домашни прегледи

Нечетни - вторник и петък
14:30 - 15:00 Домашни прегледи
15:00 - 17:00 Амбулаторни прегледи
17:00 - 18:00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”
18:00 - 19:00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания